پرسشنامه مشکلات تنظیم هیجانی گراتزو رومر

پرسشنامه مشکلات تنظیم هیجانی گراتزو رومر

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی DERS گراتزو روئمرپرسشنامه­ اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس (2004) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 ماده و شش مقیاس است.
تعداد سوالات: 36
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0