پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی
فرمتpdf
6 صفحه
مقبولیت اجتماعی یکی از زمینه های اجتماعی دوره کودکی است که توسط روان شناسان مورد مطالعه
قرار گرفته است و شامل ارایه فرد از تصویری مطلوب از خویشتن به دیگران است که طی کنش های
متقابل اجتماعی صورت میگیرد.لیکن دراین راستا مقیاس مقبولیت اجتماعی مارلو- کران برای بزرگسالان و
مقبولیت اجتماعی فورد و رابین برای کودکان معرفی شده است……
……..

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0