پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS)

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان ایندربیتزن و فوستر (TISS)

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي ايندربيتزن و فوستر (1992)، حاوي 39 عبارت پنج گزينه اي است كه آزمودني پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه اي از گزينه هاي اصلا نمي كند تا هميشه صدق مي كند ابزار مي نمايد.
تعداد سوالات: 39
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – مولفه – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0