پرسشنامه مهارت های مقابله ای 45 سوالی

پرسشنامه مهارت های مقابله ای 45 سوالی

هر فردی در زندگی خود با مشکلاتی روبرو شده و در موقعیتهای استرس زا قرار می گیرد.استرس جزئی از زندگی روزمره بوده و نقشی اساسی در بقای انسانها ا یفا می کند. درواقع استرس می تواند تاثیری مثبت روی سلامت جسمانی وروانی فرد داشته باشد. نکته اساسی آن است که تعداد و مقدار موقعیتهای استرس زایی که با آن مواجه می شویم مهم نیست، مهم ادراک و تفسیر ما از موقعیتها، نحوه واکنش ما و معنایی است که به آن می بخشیم. این فرآیند هم بنوبه خود به میزان توانایی فرد در…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0