پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور

پرسشنامه مهار هیجانی راجر و نشوور

راجر و نشوور(1987)، ساختار اولیه پرسشنامه مهار هیحانی را تنظیم و راجر و نجاریان(1989) این پرسشنامه را تجدید نظر نمودند.
 
تعداد سوالات: 56
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0