پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

هدف: این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهد.
نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج و همچنین منبع پرسشنامه ذکر شده است.
 
تعداد سوالات: 30
تعداد صفحات: 5
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0