پرسشنامه نئو فرم بلند (پرسشنامه – پاسخنامه – کلید نمره گذاری – تفسیر آزمون)

پرسشنامه نئو فرم بلند (پرسشنامه – پاسخنامه – کلید نمره گذاری – تفسیر آزمون)

پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم 240 سوالی – NEOPI-R
 
تعداد سوالات: 240
تعداد صفحات: 11
شامل: پرسشنامه – پاسخنامه – کلید نمره گذاری – تفسیر
نوع فایل: WORD + PDF…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0