پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر

این پرسشنامه 25 سوال دارد که برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات فرزندان با پدرشان تدوین شده است. این پرسشنامه برای کودکان کمتر از 12 سال توصیه نشده است.
تعداد سوالات: 25
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0