پرسشنامه نگرش ناکارامد 40 سوالی

پرسشنامه نگرش ناکارامد 40 سوالی

این مقیاس دارای 40 سؤال و چهار زیرمقیاس: کمال طلبی، نیاز به تایید، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب‌‌پذیری می‌باشد،
 
تعداد سوالات: 40
تعداد صفحات: 8
شامل: پرسشنامه – مولفه – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0