پرسشنامه نیازهای اساسی روان شناختی دسی و رایان PNS

پرسشنامه نیازهای اساسی روان شناختی دسی و رایان PNS

مقياس نيازهاي رواني (PNS) در سال2000توسط دسی وريان به منظور ارزيابي ارضاء نيازهاي رواني ساخته شد و در پژوهشی توسط طاهری و استوار در سال1388 به فارسي برگردانده شد و ويژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت . اين آزمون شامل 21 عبارت و 3 خرده آزمون است.
 
تعداد سوالات: 21
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0