پرسشنامه وسواس فکری عملی سالکووسکیس

پرسشنامه وسواس فکری عملی سالکووسکیس

این پرسشنامه با اجازۀ پل سالکووسکیس بازسازی شده است و برای اولین بار در سال 1998 چاپ شده است. پرسشنامۀ OCI دارای چهل و دو سؤال در هفت عامل می باشد.
 
تعداد سوالات: 42
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0