پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

اين مقياس، چهارگونه رفتارهاي پرخاشگرانه (پرخاشگري بدني، پرخاشگري كلامي ، خشم ، و كينه ورزي) را ارزيابي مي كند.
تعداد سوالات: 29
تعداد صفحات: 4
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری – مولفه – روایی و پایایی
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0