پرسشنامه گرایش جنسیتی

پرسشنامه گرایش جنسیتی

دور يكي از حروف A و B ، برحسب اين كه كدام يك با شيوه تفكر شما بهتر تطبيق مي كند ، دايره بكشيد .
 
تعداد سوالات: 50
تعداد صفحات: 3
شامل: پرسشنامه
نوع فایل: WORD
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0