پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای

پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای

پرسشنامه اضطراب شناختی توسط لیندسایو همکارانش (۱۹۸۷) ساخته شده است که از ۱۳ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی رایج ترین افکارهای مرتبط با اضطراب بکار می رود.
 
تعداد سوالات: 13
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر
نوع فایل: WORD…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0