پروژه گزارش کاراموزی در پتروشیمی /واحد تصفیه آب و پساب – یوتیلیتی

پروژه گزارش کاراموزی در پتروشیمی /واحد تصفیه آب و پساب - یوتیلیتی

پروژه گزارش کاراموزی در پتروشیمی /واحد تصفیه آب و پساب – یوتیلیتی

روژه کاراموزی در پتروشیمی در 43 صفحه بصورتwordقابل ویرایش قابل استفاده دانشجویان رشته مهندسی شیمی و شیمی در واحد تصفیه آب و پساب
فهرست
مقدمه………..
واحد تصفیه آب ………………….
واحدتصفیه آب خام ……………..
کلاریفایر …..
فیلترهای شنی ………
واحد اسمز معکوس …
فیلترهای کربن اکتیو ……….
فیلترهای کارتریج واحد R.O …………………………………….
مدول های R.O..
دگازورآب تصفیه R.O
 
واحد تصفیه کندانس ..
فیلترهای کربن فعال ………….
مبدل های تعویض یونی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0