چشم اندازی بر مدیریت منابع انسانی در سازمان

چشم اندازی بر مدیریت منابع انسانی در سازمان

چشم اندازی بر مدیریت منابع انسانی در سازمان

با هدف حمایت از طبیعت سبز  کتاب
 
«چشم اندازی بر مدیریت منابع انسانی»
 
صرفأ بصورت فایل pdf بفروش خواهد رسید.
*************************
%25 درصد تخفيف ويژه به مدت محدود
******************کتاب فوق شامل روشهایی ملموس، کاربردی و تجربی برای صاحبان کسب
و کار، مدیران و کارکنان سازمانها و دانشجویان مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد رشته های مدیریتی میباشد.
آنچه كه براي موفقيت در مديريت به آن نياز خواهيد
 
داشت
—————————–
شناسنامه کتابنام…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0