چگونه برای جلسه ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستانی آمده شویم؟

چگونه برای جلسه ارزیابی اعتبار بخشی  بیمارستانی آمده شویم؟

چگونه برای جلسه ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستانی آمده شویم؟

 
چگونه برای جلسه ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستانی آمده شویم؟
مقدمه:بی شک جلسه ی ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان ،نقطه عطف کاری بیمارستان و نیز نقطه ی عطف کاری هر یک از همکاران محترم در بیمارستان می باشد به تعبیری زمانم اعتبار بخشی زمان امتحان پس دادن بیمارستان است و شاید اگر بخواهیم حرفه ای تر و علمی تر بگوییم زمان اعتبار بخشی فرصت بیمارستان است برای رویارویی صادقانه با چالش هایش ،شناسایی کوبودها و خطاهایش ،معرفی و دفاع دستاوردهایش و در…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0