کارورزی 4 (درس پژوهی ) ویژه رشته دبیری تاریخ

کارورزی 4 (درس پژوهی ) ویژه رشته دبیری تاریخ

کارورزی 4 (درس پژوهی ) ویژه رشته دبیری تاریخ

کارورزی 4 (درس پژوهی ) ویژه رشته دبیری تاریخ
فرمتword
55 صفحه
یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری وایجاد شبکه های فعال پژوهشی درنظام تعلیم وتربیت است تا نظام آموزشی باتحولات جهانی در عرصه های علمی، فناوری و … همگام باشد . این راهکار نیازمند معلمانی خردمند ، خلاق و نوآوری است که روحیه ی کنجکاوی وپژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین درفرایندیاددهی – یادگیری استقبال کنند تا بتوانند…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0