کتاب اعتياد از نگاه روان درمانی مثبت گرا

کتاب اعتياد از نگاه روان درمانی مثبت گرا

کتاب اعتياد از نگاه روان درمانی مثبت گرا

کتاب اعتياد از نگاه روان درمانی مثبت گرا
فرمتpdf
194 صفحه
 
بخشی از فهرست کتاب:
فصل اول.اعتیاد
فصل دوم.روانشناسی مثبت گرا
فصل سوم. مصاحبه وارزیابی
فصل چهارم. ازمون های روانشناختی مثبت گرا
فصل پنجم.پروتکل اموزش روان درمانی مثبت گرا
…….
 
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0