کتاب تعمیرات تجهیزات پزشکی

کتاب تعمیرات تجهیزات پزشکی

کتاب تعمیرات تجهیزات پزشکی

کتاب اصول کارکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی
فرمت این محصول PDF  می باشد
 
 
فهرست مطالب :
تعداد صفحات کتاب به زبان فارسی:242
تعداد صفحات کتاب به زبان انگلیسی:239
تعداد صفحات جزوه تجهیزات پزشکی:72
تعداد صفحات جزوه نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی:182
تعداد صفحات جزوه کارگاه عملی:127
 
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0