کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران
تهیه کنندگان:دانشجویان حسابداری ورودی سال 8811دانشکده نفت تهران
فایل کتاب خلاصه استاندارد های حسابداری ایران شامل استاندارد های زیر می باشد :

نحوه ارائه صورتهای مالی
صورت جریان وجوه نقد
درآمد عملیاتی
حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
گزارش عملکرد مالی
حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
حسابداری موجودی مواد و کالا
حسابداری پیمانهای…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0