کتاب صوتی اندیشه یونگ از ریچارد بیلسکر

کتاب صوتی اندیشه یونگ از ریچارد بیلسکر

کتاب صوتی اندیشه یونگ از ریچارد بیلسکر

کتاب صوتی «اندیشه یونگ» از ریچارد بیلسکر
 
درباره کتاب:
این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می‌خواهند با خواندن کتابی کمابیش کم حجم، دریچه‌ ای بر افکار یونگ برایشان گشوده شود. هر یک از فصل‌ های پنچ‌ گانه کتاب حاضر، جز مهمی از اندیشه‌ های یونگ را با استناد به نوشته‌ های خود او و با شرح و تفسیر به خواننده معرفی می‌ کند. نقل‌قول‌ های مکرر از یونگ و ارجاعات ایضا متعدد به سایر نوشته‌های مرتبط با موضوعات مورد بحث،…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0