کتاب عظمت خود را دریابیم از وین دایر

کتاب عظمت خود را دریابیم از وین دایر

کتاب عظمت خود را دریابیم از وین دایر

کتاب عظمت خود را دریابیم از وین دایر
 
وین دایر در کتاب عظمت خود را دریابیم ، به شما کمک می کند تا به دنیای بیکران درون خود سفر کنید، آن را بکاوید، عظمت خود را دریابید و سپس از آفرینش های دگرگونی های پویا در زندگیتان بهره ببرید.
 

در کتاب عظمت خود را دریابید خواهید آموخت که چگونه احساسات و هیجانات منفی را از قلب و ذهن بزدایید. آلت دست رویدادهای ناگوار و رفتارهای نا مطلوب دیگران نشوید و آزاد زندگی کنید.
 
جوانی یا کهولت؟ انتخاب با…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0