کتاب نور درمانی _ شفا گرفتن از فرشتگان

کتاب نور درمانی _ شفا گرفتن از فرشتگان

کتاب نور درمانی _ شفا گرفتن از فرشتگان

 دانش نور درمانی شیوه ای جامع برای وارد ساختن نور روح , فرشته ی خورشیدی و فرشتگان شفابخش بر کالبد جسمانی است . این شیوه تاکنون به هزاران نفر در زمینه ی شفا و ارتقای سلولهای بدنشان کمک شایانی کرده است .
 هدف این دانش شفابخشی روحی این است که شما را از توجه بیش از اندازه به بدنتان برهاند. در این دوره ی پیشرفته ی تحول بشری، دیگر لازم نیست که پس از سرزنده ساختن، شفا دادن و ارتقای بدنتان، همچنان آن را در مرکز توجه خود نگه دارید. می توانید توجه…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0