کتاب Fracture Mechanics : From Theory to Practice اثر : V. Z. Parton به زبان اصلی

کتاب Fracture Mechanics : From Theory to Practice اثر : V. Z. Parton به زبان اصلی

کتاب Fracture Mechanics : From Theory to Practice اثر : V. Z. Parton به زبان اصلی

کتاب بسیار کاربردی در زمینه
مکانیک شکست با عنوان :
Fracture Mechanics
From Theory to Practice
by Vladimir Zalmanovich Parton
با بیش از 200 صفحه تقدیم شما می شود….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0