گزارش کاراموزی شیر و لبنیات یکتا سامان رشته صنایع غذایی

گزارش کاراموزی شیر و لبنیات یکتا سامان رشته صنایع غذایی

گزارش کاراموزی شیر و لبنیات یکتا سامان رشته صنایع غذایی

گزارش کاراموزی کارخانه یکتا شیر شهرکرد در 54 صفحه بصورت ورد تهیه شده قابل استفاده دانشجویان رشته صنایع غذایی
مقدمه: 1
توضیحاتی در باره ی کارخانه یکتا شیر. 2
آزمایشگاههای کارخانه. 2
تاریخچه: 3
انواع محصولات توليدي توسط شركت: 5
نحوه ورود شير به كارخانه و بررسي سيستم HTST : 6
كنترل هاي سيستم : 7
خامه (Cream) : 7
1- خامه سبک (Light Cream) : 7
2- خامه سبک زده شده یا (معمولی) (Light Whipping Cream) : 7
3- خامه سنگین زده شده (Heavy Whipping Cream) : 8
نسبت بین اندازه ذرات در شیر. 10
پنیر (Cheese)…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0