گزارش کاراموزی وکالت رشته حقوق

گزارش کاراموزی  وکالت رشته حقوق

گزارش کاراموزی وکالت رشته حقوق

گزارش کار وکالت قابل استفاده دانشجویان رشته حقوق در 161 صفحه بصورت WORD قابل ویرایش دارای 22 گزارش به همراه رای دادگاه و نظر کاراموز برخی از گزارش ها به شرح ذیل است
تقاضای مهریه (مطالبه مهریه)
دستور موقت ملاقات فرزند مشترک طبق دادنامه
اجازه ازدواج مجدد
مزاحمت تلفنی
حمل مشروبات الکلی – واخواهی از حکم
فحاشی – تهمت و ایراد ضرب و جرح عمدی
شرکت در اخاذی و تهدید با چاقو
رابطه نامشروع کمتر از زنا – تحرد به مأمورین دولت
تصادف و ایراد…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0