گزارش کاراموزی پست برق

گزارش کاراموزی پست برق

گزارش کاراموزی پست برق

گزارش کاراموزی پست فشار قوی بصورت word در 41 صفحه دانشجویان مهندسی برق و مخابرات
 
پست های فشار قوی و تجهیزات آن
تعریف پست:
انواع پست:
معایب پستها با عایق گازی
ترانس زمین
مراحل مانور:
انواع تست ترانس قدرت
شینه بندی و انواع آن
*عوامل مؤثر در شینه بندی:
*عیب اساسی:
رله های فشار شکن
. کابل و انواع آن در صنعت
طراحی دکل های فشار قوی
انجام عملیات تصفیه روغن ترانسها
سکسیونر و عملکرد آن
اجزای یک پست:
پست انتقال:
پست توزیع:
پست…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0