گزارش کارورزی شماره 2 ویژه رشته دبیری ریاضی

گزارش کارورزی شماره 2 ویژه رشته دبیری ریاضی

گزارش کارورزی شماره 2 ویژه رشته دبیری ریاضی

گزارش کارورزی شماره 2 ویژه رشته دبیری ریاضی
فرمتpdf
30 صفحه
مقدمه
برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها تعمیق تجربیات و توسعه شایستگیها … را فراهم میکند. این
فرآیند از مشاهده مسایل فیزیکی ـ آموزشی ـ تربیتی و عاطفی مدارس آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و
کلاس درس جهت کسب مهارتهای دیگری و یاد گرفتن در چرخه ی حرفهای ختم میشود. در برنامه کارورزی
دانشجویان با درک مبانی نظری قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیتهای تربیتی/…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0