گزارش کارورزی 1 ویژه رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 1 ویژه رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 1 ویژه رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 1 ویژه رشته علوم تربیتی
فرمتpdf
58 صفحه
 
گزارش حاضر در ارتباط با کارورزی یک با هدف مشاهده ی تاملی و دلیك مولعیت های آموزشی و تربیتی،روابط عاطفی و محیط فیزیکی در سطح
مدرسه و کلاس درس جهت کسب و توسعه مهارت های حرفه ای صورت گرفته است.برای جمع آوری اطلاعات،همچنین تفسیر و تبیین آنها از روشهای
مشاهده،مصاحبه و منابع علمی مرتبط استفاده گردیده است.در این گزارش اطلاعات جمع آوری شده از مولعیت های آموزشی و تربیتی،روابط
عاطفی و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0