گزارش کارورزی 1 ویژه رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 1 ویژه  رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 1 ویژه رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 1 ویژه رشته علوم تربیتی
فرمتword
32 صفحه
 
برنامه ی کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها ، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای یک معلم را فراهم می کند .
دانشجو معلمان فارغ از شرایط دانشگاه و درس های تئوری در یک محیط به نام مدرسه قرار می گیرند که با استفاده از تجربه ی معلمان و کارکنان آن سازمان با وظیفه ی خود آشنا می شوند .
این برنامه از مشاهده مسائل فیزیکی ، آموزشی ، عاطفی مدرسه آغاز و به کسب مهارتهای یادگیری مادام…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0