گزارش کارورزی 2 ویژه رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 2 ویژه رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 2 ویژه رشته علوم تربیتی

گزارش کارورزی 2 ویژه رشته علوم تربیتی
فرمتword
70 صفحه
 
این مجموعه که شامل5 فعالیت یادگیری می باشد که مربوط به کارورزی 2 رشته علوم تربیتی(گرایش ابتدایی و پیش دبستانی) است. در این مجموعه سعی شده است که تمامی فعالیت ها بر اساس درسنامه فعالیت های یادگیری کارورزی 2 تهیه و تنظیم شوند.
 
در این اثرهر فعالیت یادگیری شامل 3 بخش می شود:
1- تبیین علمی
2-جدول مراحل و گام های اجرایی فعالیت
3-نکات تکمیلی و توضیحی (نقشه مفهومی/جداول و نمودارها/مستندات…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0