گزارش کار آزمایش تخمین زمان – آزمایش تخمین طول زمان

گزارش کار آزمایش تخمین زمان - آزمایش تخمین طول زمان

گزارش کار آزمایش تخمین زمان – آزمایش تخمین طول زمان

عنوان آزمایش:
آزمایش تخمین زمان در روانشناسی تجربی
گزارش کار آزمایش تخمین زمان
 
تعداد صفحات: 3
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
کار اول
کار دوم
کار سوم
تحلیل نتایج
نتیجه گیری
 
روش آزمایش : آزمودنی را در مقابل خود نشاندیم واز او خواسنیم تا مدت کارهای متفاوت وکوچکی را که انجام خواهد داد را برحسب دقیقه و ثانیه ارزشیابی کند. به او توصیه کردیم که حین انجام کار نباید از علایم ونشانه هایی استفاده کند….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0