گزارش کار سنجش حافظه و سرعت. یادگیری

گزارش کار سنجش حافظه و سرعت. یادگیری

گزارش کار سنجش حافظه و سرعت. یادگیری

آزمایش سنجش حافظه و قدرت یادگیری
سنجش حافظه و سرعت یادگیری
 
تعداد صفحات: 3
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
هدف آزمایش
مقدمه
وسایل لازم
روش کار
نتايج
تحليل نتايج
 
روش کار:درجه پروگرم دستگاه را روی رو ، دو و هشت دکمه ای قرار دادیم.دکمه های مورد نظر را باید به ترتیب فشار دهیم و ترتیب دکمه ها را باید با آزمون و خطا پیدا کنیم. در هر باری که دکمه ها را به ترتیب فشار می دهیم ، اگر دکمه مورد نظر را فشار دهیم چراغ سوم از راست روشن می شود به…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0