بخش زبان خارجه

تعداد مطالب: 163 عدد
فایل صوتی زبان انگلیسی

فایل صوتی زبان انگلیسی

خلاصه گرامر زبان انگلیسی

خلاصه گرامر زبان انگلیسی

جزوه زبان انگلیسی برای آزمون دکتری

جزوه زبان انگلیسی برای آزمون دکتری

کتاب دیکشنری تصویری لانگمن

کتاب دیکشنری تصویری لانگمن

لغات مهم و ترجمه کل کتاب زبان لزگی

لغات مهم و ترجمه کل کتاب زبان لزگی

لغات مهم و ترجمه کل کتاب زبان لزگی

مشخصات محصولاین جزوه توسط داوطلب آزمون کارشناسی ارشد رشته پزشکی تهیه شده است و شامل لغات مهم و همچنین ترجمه کل کتاب می باشد در بر دارنده تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی+ لغات بسیاری از متون سنوات گذشتهجزوه لغات کتاب امیر لزگی تمامی لغات هر 12 مهارت لزگی را تک به تک از متون, سوالات و حتی تمامی لغات جداول آخر متون را دارا میباشد و به جرات میتوان گفت هیچ لغت جدیدیو از قلم انداخته نشده است و در نوشتن معنی لغات تمامی معانی هر لغت را نوشته شده نه فقط...

دانلود رایگان جزوه کدینگ 1100 واژه … 504 و تافل

دانلود رایگان جزوه کدینگ 1100 واژه … 504 و تافل

دانلود رایگان 620جمله ضروری زبان انگلیسی

دانلود رایگان 620جمله ضروری زبان انگلیسی

کتاب آموزش زبان آلمانی Hören & Sprechen B2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Hören & Sprechen B2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Herzlich wilkommen به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Herzlich wilkommen به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Hören & Sprechen A2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Hören & Sprechen A2 به همراه فایل های صوتی کتاب