دانلود کتاب کنزالتسخیرات فارسی pdf – کنز التسخیرات

دانلود کتاب کنزالتسخیرات فارسی pdf

در این مطلب از سایت اوستافایل ، بخش کتب علوم غریبه و طلسمات ، کتاب نایاب و کمیاب کنزالتسخیرات را جهت دانلود شما عزیزان فراهم نموده ایم.

کتاب نایاب و ارزشمند کنزالتسخیرات فارسی

موضوع : تسخیرات جن و استخدام موکل

این کتاب بصورت تایپی است و کاملا قابل خواندن است