کتاب استمداد از موکلان ( دعوت موکلان و استخدام ملوک, جزوه دست نویس عزائم و احضار) استاد ضیابری

کتاب استمداد از موکلان ( دعوت موکلان و استخدام ملوک) استاد ضیابری pdf دست نویس استاد ضیابری

جزوه دست نویس عزائم و احضار از استاد ضیابری

یکی از کاملترین کتاب های آموزشی در خصوص استخدام ملوک و موکلان و عزیمت ها در علوم غریبه که برای اولین بار جهت دانلود در سایت اوستا فایل  قرار داده شده و هیچ نمونه مشابهی ندارد

این کتاب از جامع ترین جزوات دست نویس و جامع ترین آموزش ها در خصوص عزائم در علوم غریبه است

این جزوه آموزشی در 88 صفحه و در قالب فایل pdf برای اولینبار بصورت نسخه الکترونیکی فایل پی دی اف منتشر شده است

کتاب فوق العاده استمداد از موکلان ضیابری در خصوص استخدام موکلان
فهرست مطالب جزوه دست نویس استمداد از موکلان نوشته استاد ضیابری در خصوص استخدام موکلین
استخدام ملک عبدالواحد در سه روز
استخدام سید عبدالکریم خادم سوره کوثر در سه روز
استخدام سید اتی خادم سوره اخلاص
استخدام سید طارش حاکم بر عمار مکان زمین
استخدام ملک مذهب
احضار 7 جن از مومنین در یک شب
عزیمت شرنطیائیل
عزیمت قدرتمند جهت درمان
عزیمت جهت ابطال سحر از دور
عزیمت ملک لوئیل
آیینه بینی نفسی مجرب
دعوت حرف الف آصف ابن برخیا جهت کشف و شهود
دستور اجازه گرفتن و اذن گرفتن برای همه اعمال
استخدام جواش جهت قرائت افکار
سوال و جواب با تسبیح متحرک
وارد کردن خدام با انگشتر
قسم السیف
زندانی کردن جن در بطری یا شیشه
قویترین عزیمت برای درمان جن زده ها و جن گیری
عزیمت و قسم حضضرت سلیمان
عزیمت اسماء تیجان
عزیمت دعوت مریخ
عزیمت ابراهیم دیلمی
عزیمت خطف
ریاضت استخدام سایه و پنهان کردن آن
استخدام ده جن از صالحین خدام سورهرحمن
اسماء رفیع الاول جهت مشاهده و تسخیر ارواح
عزیمت صغری
عزیمت عروسک متحرک جهت کشف گنج و دفاین
استخدام هفت ملک علوی و 7 خادم زمینی
باطل السحر با سوره یس
عزیمه الجامعه (دعوت غزالی )
عزیمت جلجلوتیه صغری یکی از سریعترین و قدرتمندترین عزائم در علوم غریبه
تصرف در موجودات با علم حروف
قاعده قفل و مفتاح برای بستن یا بازکردن هر چیزی
روش عملی اتصال با روحانیت حروف
.بسیاری از مطالب دیگر در خصوص عزائم و استخدام موکلین از استاد ضیابری
قالب فایل : pdf
تعداد صفحات 88 صفحه
زبان : فارسی
دست نویس